ABI - Rejestr plików zawierających dane osobowe

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w NZOZ Psych-Med Sp. z o.o. prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719)  znajduje się pod adresem http://3z.com.pl/rejestr.html

2016-03-09


Powrót