Zakres swiadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Program Poradni obejmuje diagnozę psychologiczną, konsultacje psychiatryczne, pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową, także par oraz rodzin dla osób dorosłych.

czytaj więcej

Plan opieki Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Kontrakt dla Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje schorzenia od F00 do F72 i F84. Pacjenci naszej poradni obejmowani są opieką czynną i bierną w zależności od ich zakwalifikowania do poszczególnych grup. Opieka czynna - to pacjenci wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia (I grupa poradniana). Opieka bierna - to pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia (II grupa poradniana).

czytaj więcej